Parish: Mariapuram
Place Name: Mariapuram
Patron: St. Mary
Parish Vicar: Rev. Fr. Parappuram Fr. Jose
Established Year: 1963
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Mary's Church, Pulluvazhy - 683 541
Pin: 683 541
Phone: 0484-2522941