Parishes

Church Name Place Parish vicar
Sacred Heart Cathedral (Prem Mandir)RajkotFr. James Thayil CMI
St. Thomas ChurchGandhidhamFr. Joychen Paranjattu
St.Xavier's ChurchBhavnagar, Jail RoadFr. Jacob Marangattu CMI
St. Mary's ChurchBhavngarFr. Titus Mandy
St. Ann's ChurchJunagadhFr. Vinod Kanattu CMI