Parishes

Church Name Place Parish vicar
Sacred Heart Cathedral (Prem Mandir)RajkotFr. Joychen Paranjattu
St. Thomas ChurchGandhidhamFr. Joseph Velickakathu
St.Xavier's ChurchBhavnagar, Jail RoadFr. Sebastian Vayalipurayidathil CMI
St. Mary's ChurchBhavnagarFr. Rojant Kalapurackal
St. Ann's ChurchJunagadhFr. Vinod Kanattu CMI
Syro- Malabar CommunityGandhinagarFr. Binoy Alappatt CMF
St. Mary's ChurchBhujFr. Jomon Vattachira
Sacred Heart ChurchJamnagarFr. George Muttathottil CMI
Assumption ChurchMithapurFr. Shijo Alappadan
St. Joseph's ChurchRaidhanparFr. Joji Thengathara
Sacred Heart ChurchPorbandarFr. Jithin Alpha Kochupurackal CMI
Immaculate Conception ChurchRajkotFr. Anton Macwan